ZINĀŠANU LĪMEŅA NOTEIKŠANAS TESTS - MS OFFICE 2007
Справка по использованию элемента «Поиск курсов»