Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

testa izpildei atvēlētas 30 minūtes!

Veiksmi testā!

Mācību kurss paredzēts uzticības personu darba aizsardzībā apmācībai. Mācību kursā iekļautas sešas tēmas un noslēgumā zināšanu pārbaude: ieskaite.