Mācību kurss Uzticības persona darba aizsardzībā

Palīdzība par Meklēt kursus

testa izpildei atvēlētas 20 minūtes!

Veiksmi testā!

Mācību kurss paredzēts uzticības personu darba aizsardzībā apmācībai. Mācību kursā iekļautas sešas tēmas un noslēgumā zināšanu pārbaude: ieskaite.