Mācību kurss Uzticības persona darba aizsardzībā

Palīdzība par Meklēt kursus

Mācību kurss paredzēts uzticības personu darba aizsardzībā apmācībai. Mācību kursā iekļautas sešas tēmas un noslēgumā zināšanu pārbaude: ieskaite.