Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Programma tiek realizēta saskaņā ar 2014.gada 15.decembra Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegto Profesionālās izglītības programmas licenci Nr. P_10671.

Programma tiek realizēta saskaņā ar 2018.gada 4.decembra Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegto Profesionālās izglītības programmas licenci Nr. P_901.