Šajā kategorijā ir atrodami ITC sagatavotie videomateriāli un testi par dažādām programmatūrām

Справка по использованию элемента «Поиск курсов»