Mācību programma saskaņā ar 2016.gada 21.novembrī apstiprināto mācību programmu DP-5.2.9./56-2016