Справка по использованию элемента «Поиск курсов»

Programma tiek realizēta saskaņā ar 2017.gada 1.februāra Izglītības kvalitātes valsts dienesta izsniegto Profesionālās izglītības programmas licenci Nr.P-15041.

Mācību programma saskaņā ar 2016.gada 21.novembrī apstiprināto mācību programmu DP-5.2.9./56-2016