Bombardier, Thales

Справка по использованию элемента «Поиск курсов»
Kursa mērķis: a

pgūt prasmes un rīcības modeli konkrētās nestandarta un kritiskās darba situācijās.

Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas.