Bombardier, Thales

Palīdzība par Meklēt kursus
Kursa mērķis: a

pgūt prasmes un rīcības modeli konkrētās nestandarta un kritiskās darba situācijās.

Stundu skaits: 

8 akadēmiskās stundas.