Rīcība nestandarta situācijās SCB ierīču ekspluatācijas, remonta un bojājumu laikā