VAS „Latvijas dzelzceļš” E-apmācību sistēma ir VAS “Latvijas dzelzceļš” izstrādāta elektroniska mācību vide, kas paredzēta, galvenokārt, LDZ darbinieku iemaņu, zināšanu un prasmju pilnveidei un attīstībai - lai varētu efektīvāk, ātrāk un kvalitatīvāk strādāt ar datoru, kā arī apgūtu citas zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas LDZ darbiniekiem darba pienākumu pildīšanai.

Darbinieki var jebkurā brīdī, jebkurā vietā (nepieciešams dators ar Internet pārlūkprogrammu), piekļūt kvalitatīviem mācību materiāliem, mācīties no tiem, izdrukāt tos, un paralēli mācībām tos izmantot darba procesā. E-apmācību process tiek organizēts tiešsaistes režīmā – darbinieks jebkurā sev brīvā laikā ar datora palīdzību (ar Internet pārlūkprogrammu) var pieslēgties serverim, un ar piešķirto lietotāja vārdu un paroli uzsāk attiecīgā kursa apguvi. Mācību laikā darbiniekam tiek nodrošināta iespēja jebkurā laikā saņemt pedagogu konsultācijas.

Paralēli elektroniskajām mācībām notiek klātienes nodarbības Profesionālās tālākizglītības iestādē “LDZ Mācību centrs” (ievadinstruktāža darbam ar e-vidi, kontaktstundas ar pasniedzēju, kursa nobeiguma zināšanu pārbaudījums). Pēc mācību kursa beigām darbinieks nokārto zināšanu beigu pārbaudījumu, un sekmīgi to nokārtojot, iegūst attiecīgo apliecību par konkrētā kursa apguvi.


VAS „Latvijas dzelzceļš” Personāla direkcija

 

 Veiksmi mācībās!VAS LATVIJAS DZELZCEĻŠ MĀJAS LAPA